• Synpunkter på hemsidan?

  Har du synpunkter på hemsidan så mejla till rektor Jacobina Silén.
 • Icke vinstdrivande

  Katarinaskolan är stiftelseägd och icke vinstdrivande.
 • Katarinaskolan 25 år!

  Skolan slog upp sina portar för de allra första eleverna i augusti 1994.
 • Katarinaskolan

  Katarinaskolan är en humanistisk-kristen friskola med ungefär 380 elever


Individen

I Katarinaskolan är klasserna inte alltför stora, läraren kan ägna uppmärksamhet åt var och en. Det är för att vi vill att alla ska bli sedda och uppskattade som individer när de går i skolan.

Humanistisk kristen

Vi vill skapa en atmosfär av kärleksfull respekt människor emellan, enligt den kristna uppfattningen att alla människor är skapade i Guds avbild.

Höstterminen 2019

Måndag 19 aug- fredag 20 dec
Höstlov: måndag 28 oktober –fredag 1 november (vecka 44)Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Box 1219
751 42 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

För e-faktura eller pappersfaktura: kontakta kanslieto@okatarinaskolan.se

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Christensen (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40