Kontakt

Synpunkter, frågor och klagomål

Katarinaskolan är angelägen om att få synpunkter och frågor om verksamheten. Vi vill också få ta del av klagomål om någon tycker att vi inte har levt upp till vår ambitioner och våra skyldigheter. Den som har synpunkter, frågor eller klagomål kan i första hand vända sig till den person som saken gäller. Om detta inte är lämpligt är man alltid välkommen att vända sig till rektor Jacobina Silén på telefon 018 580 88 41, via mail på rektoro@okatarinaskolan.se eller per post på:
Katarinaskolan
Rektor Jacobina Silén
Box 1219
751 42 UPPSALA

I sista hand kan man vända sig till styrelsen för Heliga Katarinas skolstiftelse, som är skolans huvudman. Ordföranden heter Magnus Strand och nås på mail via styrelsen eller per post på:
Heliga Katarinas skolstiftelse
Box 1219
751 42 UPPSALA

Skolans bankuppgifter

Bankgiro 5878-2152
Skolans organisationsnummer är 817603-0867

Hantering av personuppgifter

För information om Katarinaskolans behandling av personuppgifter, se detta dokument.

Telefonnummer och E-post

Reception
018-580 88 40
E-post

Rektor Jacobina Silén
018-580 88 41
E-post

Biträdande rektor Cecilia Fröjmark
018-580 88 42
E-post

Kansli/Anmälningsfrågor
Annette Lundell
018-580 88 50
E-post

Kurator Donna Engström Roxendal
0708-95 86 14
018-580 88 44
E-post

Studie- och yrkesvägledare
Sonya Kerimo
018-580 88 62
E-post

Skolsköterska Hedvig Strand
018-580 88 43
E-post

Specialpedagog Johan Kullberg
0709-17 65 03
E-post

IT-ansvarig Jonas Sjöström
0722-14 16 23
018-580 88 71
E-post

Intendent Peter Nodling
018-580 88 66
E-post

Vaktmästare Ove Hestner
0709-74 36 56
018-580 88 49
E-post

Besöksadress

Nedre Slottsgatan 8
Uppsala

Postadress

Box 1219
751 42 Uppsala

Fakturaadress:

PDF-faktura sändes till vår fakturamail

För e-faktura eller pappersfaktura: kontakta kanslieto@okatarinaskolan.se

Börja hos oss

Annette Lundell
018-580 88 50

Reception

Torah Christensen (ring för sjukanmälan)
018-580 88 40